Gwarancje

W przypadku przestrzegania zasad i wymagań eksploatacji mebla okres gwarancji wynosi 18 miesięcy od daty otrzymania zamówienia.
W tym czasie możesz wymienić wadę lub inne niezgodności produktu.
Gwarancja traci ważność, jeśli część zamienna została już zamontowana lub widoczne są wyraźne oznaki, że część była już używana, na przykład wkręcona śruba lub wycięty otwór. Jeśli znajdziesz małżeństwo, zadzwoń pod numer telefonu podany na fakturze. Zachowaj list zamówienia, dołączoną dokumentację i arkusz oznaczeń na opakowaniu do końca okresu gwarancyjnego. Pod warunkiem prawidłowego działania w normalnych warunkach. W okresie gwarancyjnym bezpłatnie usuniemy wady produkcyjne, a w przypadku braku możliwości usunięcia wady – wymienimy wadliwą część.

Przy odbiorze mebla Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zamówienie pod kątem integralności, integralności opakowania produktu oraz części w paczce (odpryski, rysy, integralność szkła i luster). W przypadku naruszenia opakowania – sprawdź numer i kompletność załącznika.
Przed montażem mebla przez kupującego konieczne jest sprawdzenie detali pod kątem wad (odpryski, rysy, dopasowanie kolorystyczne wszystkich elementów produktu). Jeżeli podczas montażu stwierdzisz usterkę – wstrzymaj montaż, gdyż detale mebli ze śladami montażu nie podlegają zwrotowi i wymianie oraz zgłoś usterkę telefonicznie na fakturze lub na stronie internetowej w dziale “kontakty”. Nie wyrzucaj opakowania, w którym znajdował się ten przedmiot i nie zrywaj oznaczeń identyfikacyjnych!

Zachowaj opakowanie fabryczne do końca montażu, ponieważ wymiana wady odbywa się tylko w opakowaniu fabrycznym. Gwarancja traci ważność, jeśli część zamienna została już zamontowana lub widoczne są wyraźne oznaki, że część była już używana, na przykład: dokręcona śruba, wycięty otwór itp.
Po zmontowaniu należy zachować paragon oraz oznaczenia (przywieszki) na opakowaniu do końca okresu gwarancyjnego.
W przypadku nieprzestrzegania powyższych wymagań roszczenia reklamacyjne nie są uwzględniane. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego montażu (samodzielnie przez kupującego), dostawy i podnoszenia (samodzielnie przez kupującego) lub wynikające z niewłaściwej eksploatacji są eliminowane na koszt kupującego.

Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli:

+ naruszył zasady i warunki działania mebli;
+ renowacja i naprawa mebli została przeprowadzona przez Kupującego samodzielnie;
+ obecność uszkodzeń mechanicznych produktu;
+ zmiana projektu produktu lub komponentów przez Kupującego;
+ na meblach wykonanych z materiałów kupującego;
+ wygasły okres gwarancji;
+ jeżeli występują wady, które zostały zgłoszone lub znane kupującemu przed sprzedażą i z powodu których kupujący otrzymał indywidualny rabat, a także wady, o które obniżono cenę mebla.

Kosz

Witam! Jesteśmy z Ukrainy

Sidebar